Blog

Możliwość przebaczenia spadkodawcy po wcześniejszym wydziedziczeniu

Kodeks cywilny w art. 1010 k.c. dopuszcza uchylenie zawartego w testamencie wydziedziczenia, uzależniając je od przebaczenia przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku. Skuteczność tej czynności nie została uzależniona od zdolności do czynności prawnych spadkodawcy, lecz wymaga jedynie jego dostatecznego rozeznania. Możliwość przebaczenia spadkodawcy po wcześniejszym wydziedziczeniu – gdzie są niejasności ? Problem pojawia się wówczas, gdy spadkodawca sporządził
Czytaj więcej

Przetwarzanie danych pracownika przez pracodawcę zgodnie z RODO

W świetle art. 221 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo zażądać od pracownika podstawowych danych, takich jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, adres do korespondencji, miejsce zamieszkania, wykształcenie, PESEL przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Niezależnie od powyższego pracodawca ma prawo żądać od pracownika także jego innych danych osobowych, a także imion, nazwisk, dat urodzenia dzieci pracownika, jeśli podanie
Czytaj więcej

Zastrzeżenie własności rzeczy przy umowie sprzedaży

Zastrzeżenie własności rzeczy jest instytucją prawa cywilnego stanowiącą jedną z gwarancji prawnych dla sprzedawcy. W przypadkach, gdy podczas sprzedaży rzeczy ruchomych termin zapłaty ceny został uzgodniony na czas późniejszy, sprzedawca, który spełnił swoje świadczenie wcześniej może mieć wątpliwości co do wypłacalności kupującego. Kodeks cywilny przewiduje ochronę interesu sprzedawcy. Strony transakcji mogą zamieścić w umowie sprzedaży zastrzeżenie własności sprzedanych
Czytaj więcej

Ważna rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym

Postępowanie karne składa się z etapu postępowania przygotowawczego, a następnie, w przypadku wniesienia aktu oskarżenia przez prokuratora, z etapu postępowania sądowego. Bardzo istotnym z punktu widzenia osoby, co do której podejmuje się czynności w postępowaniu przygotowawczym, a następnie stawia zarzuty, jest to, aby mogła ona skorzystać z pomocy obrońcy już na tym etapie. Postępowanie przygotowawcze pełni bardzo ważną rolę w ostatecznym rozrachunku całości
Czytaj więcej

Wdrożenie RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania RODO (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) od 25 maja 2018 r. dla wszelkich działalności gospodarczych powstało szereg nowych obowiązków. Zasady przetwarzania danych osobowych mają zapewnić w danej firmie ochronę danych. Zasady przetwarzania danych osobowych Bardzo często pojawia się pytanie jak wdrożyć RODO? Kompleksowe i dokładne wdrożenie RODO w firmie wymaga przemyślenia, a następnie przygotowania systemu składającego się
Czytaj więcej

Usunięcie wpisu z rejestru długów

Rejestry długów, funkcjonujące na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, umożliwiają sprawdzenie wiarygodności finansowej potencjalnego klienta, a także umożliwiają wpisanie do rejestru dłużnika, który nie uregulował długu w terminie. Jak usunąć wpis z rejestru długów?  W przypadku całkowitej spłaty zadłużenia, wierzyciel ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia informacji o spłacie zaległości, wystąpić
Czytaj więcej

Skrócenie terminów przedawnienia

Przed nowelizacją z lipca 2018 r. termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosił dziesięć lat, a w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosił trzy lata. Po nowelizacji brzmienie art. 118 k.c. uległo istotnej zmianie. Dziesięcioletni termin przedawnienia uległ skróceniu do lat sześciu. Termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe nie uległ zmianie. Termin przedawnienia dla roszczeń Według
Czytaj więcej

Zadośćuczynienie dla bliskich osób ciężko poszkodowanych

W 2018 r. Sąd Najwyższy wydał bardzo ważne orzeczenie, które ma duży wpływ na możliwość dochodzenia określonych kwot pieniężnych przez osoby bliskie osobom poważnie poszkodowanym na skutek wypadków. Regulacje dotyczące zadośćuczynienie dla bliskich osób poszkodowanych Sąd Najwyższy uznał, że do naruszenia dóbr osobistych osoby bliskiej poszkodowanemu dochodzi także w przypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu, który nie doprowadził
Czytaj więcej

Skarga nadzwyczajna

Nowelizacja Ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadziła nową instytucję prawną, pozwalającą na zaskarżanie prawomocnych orzeczeń sądowych. W jakich sytuacjach wnieść skargę nadzwyczajną? Na orzeczenie takie można wnieść skargę nadzwyczajną, jeżeli: – a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Istotnym jest, iż skargi nie możemy wnieść bezpośrednio do Sądu Najwyższego, ale za pośrednictwem wymienionych w ustawie
Czytaj więcej

Radca prawny

Adwokat Marcin Gałązka z siedzibą w Lublinie świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, klientów indywidualnych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów. *** Radca prawny w Lublinie Zawsze klientowi kancelarii adwokackiej zależy na tym, aby porady prawne Lublin, z jakich korzysta były na jak najwyższym poziomie. Z pewnością to przekłada się na możliwość zwyciężenia w danym postępowaniu. W końcu, jeżeli zajmuje
Czytaj więcej

O nas

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Gałązka
ul. Tomasza Zana 1, 20-601 Lublin

© Kancelaria Gałązka - All Rights Reserved. Created by melius