Prawo sportowe Lublin

  • doradztwo prawne oraz podatkowe w zakresie zakładania oraz bieżącej działalności klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, fundacji, spółek akcyjnych, klubów sportowych zrzeszonych w polskim związku sportowym, uczniowskich klubów sportowych, związków sportowych i ich władz;
  • konsultacje prawne w zakresie zasad funkcjonowania współzawodnictwa sportowego, rozgrywek ligowych, ligi zawodowej;
  • doradztwo prawne z zakresu działalności pożytku publicznego, wolontariatu, praw autorskich i ochrony wizerunku;
  • sporządzanie i weryfikacja umów klubów sportowych, umów najmu, dzierżawy stadionów, umów sponsoringu, konsultacje w zakresie spełniania przesłanek ustawowych w umowach pomiędzy polskim związkiem sportowym a spółką zarządzającą ligą zawodową;
  • Sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność klubów sportowych oraz innych podmiotów związanych ze sportem (tj. regulaminy, statuty);
  • Projektowanie, negocjowanie, opiniowanie umów (cywilnoprawnych oraz z zakresu prawa pracy) i kontraktów zawieranych przez kluby sportowe, sportowców, trenerów, menadżerów oraz działaczy sportowych, w tym umów i kontraktów transferowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym;
  • doradztwo prawne w zakresie realizacji umów z zawodnikami, wzajemnych rozliczeń pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem oraz pomiędzy klubami sportowymi;
  • reprezentowanie przed sądami, instytucjami alternatywnego rozwiązywania sporów (sądy arbitrażowe, mediacje), organami związków i organizacji sportowych w zakresie postępowań prowadzonych przez te organy, w tym w zakresie postępowania dyscyplinarnego i licencyjnego; organami administracji publicznej w postępowaniach kontrolnych, w sprawach związanych w dochodzeniem roszczeń pieniężnych, w postępowaniach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kontraktów; w postępowaniu rejestrowym polskich związków sportowych; reprezentowanie polskich związków sportowych w postępowaniach administracyjnych przed Ministrem Sportu i Turystyki;
  • usługa compliance – ocena zgodności z prawem krajowym prowadzonych działań w obszarze sportu;

Kancelaria Gałązka świadczy także porady prawne w obszarze:

Jeżeli potrzebny Wam doświadczony adwokat Lublin, warto skorzystać z naszego wsparcia prawnego.

Jesteśmy dostępni aby Ci pomóc

Zadzwoń lub zostaw wiadomość.

O nas

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Gałązka
ul. Tomasza Zana 1, 20-601 Lublin

© Kancelaria Gałązka - All Rights Reserved. Created by melius