Porady prawne online

Zapraszam do skorzystania z porady prawnej online

1. Klient przesyła wypełniony formularz zamówienia, opisując jak najdokładniej wszystkie szczegóły dotyczące danej sprawy oraz załączając w razie potrzeby pliki z dokumentacją sprawy/zapytania. Po złożeniu zapytania Klient może być poproszony o uzupełnienie swojego zapytania o dodatkowe wyjaśnienia lub kopię niezbędnej dokumentacji.

2. Kancelaria adwokata Marcina Gałązki w Lublinie sporządza wycenę porady i w czasie nie dłuższym niż 48 godzin informuje Klienta o dokonanej wycenie.

3. Klient po akceptacji zamówienia dokonuje płatności w ustalonej wysokości na poniższe konto bankowe:
Santander Bank Polska SA: 24 1910 1048 2305 2698 4547 0001

4. Kancelaria przesyła Klientowi odpowiedź, przygotowaną przez adwokata lub radcę prawnego z Kancelarii w Lublinie, zawierającą poradę lub opinię prawną, bądź dokument, w terminie do 48 godzin liczonym od dnia zaksięgowania wpłaty, chyba że ze względu na skomplikowanie sprawy wymagany będzie dłuższy czas realizacji, o czym Klient zostanie powiadomiony.

Formularz porady prawnej

  Załącz dodatkowe pliki


  O nas

  Kancelaria Adwokacka
  Adwokat Marcin Gałązka
  ul. Tomasza Zana 1, 20-601 Lublin

  © Kancelaria Gałązka - All Rights Reserved. Created by melius