Prawo administracyjne Lublin

Jedną z dziedzin, w ramach której świadczymy usługi, jest prawo administracyjne Lublin. Z organami administracji publicznej czy samorządowej styka się w swojej działalności każdy przedsiębiorca, a także wiele osób prywatnych. Nasza kancelaria świadczy bardzo szerokie wsparcie prawne w tym zakresie. Dobry adwokat o specjalizacji prawo administracyjne Lublin, skutecznie pomoże Ci we wszystkich sprawach administracyjnych, na każdym z etapów postępowania. Doskonale znamy przepisy prawa administracyjnego, a nasze kompetencje poparte są też wieloletnim doświadczeniem. Daje to gwarancję pozytywnego załatwienia spraw klientów. Obsługujemy podmioty prawne oraz osoby fizyczne z Lublina, oraz innych miast województwa lubelskiego. 

Prawo administracyjne Lublin – dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Prawo administracyjne reguluje zarówno funkcjonowanie organów administracji publicznej, jak i wymogi zachowania osób fizycznych w określonych sytuacjach. Dzieli się m.in.: na: 

 • prawo administracyjne materialne dotyczące uprawnień oraz obowiązków organów i obywateli, 
 • prawo administracyjne ustrojowe dotyczące administracji publicznej,
 • prawo administracyjne procesowe, czyli postępowanie administracyjne, 
 • prawo administracyjne urzędnicze, które reguluje status urzędników.

Ilość regulowanych przez nie obszarów jest więc ogromna. Warto więc by w razie konieczności Twoją sprawą zajął się doświadczony radca prawny lub inny prawnik znający prawo administracyjne Lublin. Dzięki temu wszystkie pisma, wnioski, odwołania czy inne dokumenty zostaną przygotowane starannie i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a wynik postępowania będzie dla Ciebie korzystny. 

Adwokat prawo administracyjne Lublin – zakres świadczonych usług

Oferujemy kompleksowy zakres usług, jeśli chodzi o prawo administracyjne w Lublinie i okolicach, w tym:

 • prowadzenie stałej obsługi jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, państwowego funduszu celowego oraz agencji rządowych;
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
 • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych;
 • sprawy dotyczące opłat adiacenckich;
 • sprawy dotyczące opłat planistycznych;
 • opiniowanie aktów prawa miejscowego oraz innych aktów normatywnych;
 • opiniowanie wydawanych decyzji administracyjnych;
 • opiniowanie umów z zakresu administracji publicznej;
 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych, a zwłaszcza – koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych, w tym poprzez zastępstwo prawne w postępowaniach;
 • sporządzanie odwołań od wydanych decyzji organów administracji (w tym organów podatkowych) oraz reprezentację w postępowaniu przed organem odwoławczym, oraz przed sądami administracyjnymi;
 • sporządzanie opinii i informacji prawnych w zakresie praw i obowiązków na gruncie prawa administracyjnego;
 • przygotowywanie skarg, wniosków i innych prawem przewidzianych wystąpień do organów administracji publicznej i samorządowej.

Prawnik administracyjny Lublin – zapraszamy do współpracy

Potrzebujesz prawnika znającego prawo administracyjne Lublin i okolice? Jeśli tak, zapraszamy do współpracy! Świadczymy specjalistyczną pomoc na każdym z etapów postępowania. Nawet najbardziej skomplikowane sprawy naszych klientów doprowadzamy do korzystnego dla nich rozstrzygnięcia. 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Gałązki świadczy także usługi prawne w następujących obszarach:

Jeżeli potrzebny Ci doświadczony adwokat Lublin, warto skorzystać z naszego wsparcia prawnego.

Jesteśmy dostępni aby Ci pomóc

Zadzwoń lub zostaw wiadomość.

O nas

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Gałązka
ul. Tomasza Zana 1, 20-601 Lublin

© Kancelaria Gałązka - All Rights Reserved. Created by melius