Blog

Pozew o podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów to proces wymagający zrozumienia specyfiki prawa rodzinnego i odpowiedniej strategii. Jak wywalczyć większe alimenty? W naszym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości i udzielić praktycznych wskazówek, jak osiągnąć sukces w tym zakresie. Jak wywalczyć większe alimenty? Najważniejsze aspekty pozwu o podwyższenie alimentów Podniesienie kwoty alimentów często inicjowane jest przez jedno z rodziców lub
Czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie może być równie stresujący jak rozwód. Warto podkreślić, że rozwód to proces, który niesie za sobą wiele trudności i zmian w życiu każdej z osób zaangażowanych. Jednym z najistotniejszych elementów tego procesu jest podział majątku, który determinuje, jak zostanie rozłożony majątek zgromadzony przez małżonków w trakcie trwania ich małżeństwa. Procedura podziału
Czytaj więcej

Upadłość konsumencka – co sprawdza sąd

Upadłość konsumencka to jedno z rozwiązań dla osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zobowiązań. Jak wynika z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, obecny rok powinien zakończyć się na poziomie 18000 upadłości konsumenckich. Znaczy wzrost w tym zakresie, związany jest ze zmianą przepisów, według których od 24 marca 2020 roku wprowadzone zostało tzw. konsumenckie uproszczone postępowanie upadłościowe. Co to jest
Czytaj więcej

Odpowiedź na pozew – co musisz wiedzieć

Moment otrzymania pozwu z pewnością nie zalicza się do przyjemnych. Niestety jest to sytuacja, z którą należy zmierzyć się jak najszybciej, by nie wpędzić się w większe kłopoty. Sprawdźmy czy odpowiedź na pozew jest obowiązkowa i jakie elementy powinny znaleźć się w takim dokumencie.  Czy trzeba napisać odpowiedź na pozew? Przez wiele lat złożenie odpowiedzi na pozew było całkowicie dobrowolne.
Czytaj więcej

Co oznacza pozbawienie władzy rodzicielskiej

Co oznacza pozbawienie władzy rodzicielskiej? Odebranie władzy rodzicielskiej to rozwiązanie, które jest stosowane przez sąd opiekuńczy w ostateczności i ma na celu ochronę dziecka. Może dotknąć zarówno jednego, jak i obojga rodziców. Dowiedzmy się kiedy można pozbawić władzy rodzicielskiej oraz jakie skutki będzie mieć takie działanie.  Kiedy można pozbawić władzy rodzicielskiej? Wśród głównych przesłanek pozbawienia władzy rodzicielskiej znajdują się sytuacje kiedy:
Czytaj więcej

Dział spadku

Co należy zrobić przed rozpoczęciem działu spadku? Aby móc przeprowadzić dział spadku należy w pierwszej kolejności dokonać stwierdzenia nabycia spadku po danej osobie w postępowaniu sądowym, ewentualnie dokonać aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza (co nie w każdym przypadku będzie możliwe). Następnie należy ustalić, co będzie wchodzić w skład majątku spadkowego po zmarłej osobie. Jakie są formy działu spadku? Dział spadku
Czytaj więcej

Możliwość podważenia testamentu notarialnego

Rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci następuje w formie testamentu. Testament może zostać sporządzony przed notariuszem. Testament notarialny można podważyć, tak jak testament sporządzony w innych formach. Testament notarialny Testament notarialny jest to rozporządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci, które zostaje sporządzone przed notariuszem. Testament może być sporządzony również w innych przewidzianych prawem formach, jak np. w bardzo powszechnej formie
Czytaj więcej

Zmiany wysokości opłat sądowych w sprawach cywilnych

W 2019 r. znowelizowano przepisy dotyczące ponoszenia opłat sądowych. Spowodowało to wzrost wielu opłat sądowych dotyczących prawa cywilnego. Przede wszystkim, wprowadzono w postępowaniu cywilnym opłatę w wysokości 100 zł od uzasadnienia orzeczenia w sprawie. Składając wniosek o uzasadnienie wyroku lub postanowienia trzeba załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty od uzasadnienia. Następnie, w przypadku złożenia apelacji czy zażalenia wniesiona opłata ta będzie
Czytaj więcej

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska służy ochronie wierzyciela w sytuacji, gdy dłużnik pozbywa się swojego majątku, mając na względzie uniemożliwienie wierzycielowi zaspokojenia jego roszczeń. Jakie są przesłanki zastosowania skargi pauliańskiej? Przepisy regulujące zastosowanie skargi pauliańskiej to art. 527 i następne Kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wskazanym przepisem, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać
Czytaj więcej

Rozwód z orzekaniem o winie a rozwód bez orzekania o winie stron

Sprawa rozwodowa może toczyć się z orzekaniem o winie stron w rozkładzie pożycia lub bez orzeczenia o winie stron. Jeżeli któraś ze stron procesu będzie wnioskować o orzeczenie winy drugiego małżonka, sąd będzie oceniał winę małżonka w rozkładzie pożycia. Jakie są skutki rozwodu z orzeczeniem o winie? Orzeczenie winy małżonka w rozkładzie pożycia stron może mieć wpływ na orzeczenie alimentów na rzecz drugiego małżonka, jeżeli na
Czytaj więcej

O nas

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Gałązka
ul. Tomasza Zana 1, 20-601 Lublin

© Kancelaria Gałązka - All Rights Reserved. Created by melius