Co oznacza pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Odebranie władzy rodzicielskiej to rozwiązanie, które jest stosowane przez sąd opiekuńczy w ostateczności i ma na celu ochronę dziecka. Może dotknąć zarówno jednego, jak i obojga rodziców. Dowiedzmy się kiedy można pozbawić władzy rodzicielskiej oraz jakie skutki będzie mieć takie działanie. 

Kiedy można pozbawić władzy rodzicielskiej?

Wśród głównych przesłanek pozbawienia władzy rodzicielskiej znajdują się sytuacje kiedy:

  • rodzic nie może wykonywać władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody,
  • rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej,
  • rodzic w rażący sposób zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka.

Najczęstsze przyczyny odebrania władzy rodzicielskiej 

Trwałą przeszkodę definiujemy jako sytuację, która uniemożliwia opiekę nad dzieckiem, np.:

  • ciężką, przewlekłą chorobę,
  • pobyt w więzieniu,
  • zaginięcie,
  • wyjazd za granicę połączony z brakiem kontaktu z dzieckiem.

Drugim argumentem jest nadużywanie władzy rodzicielskiej, o którym możemy mówić m.in. w przypadku stosowania wobec dziecka przemocy fizycznej i psychicznej, zmuszania go do pracy czy też nakłaniania małoletniego do popełniania przestępstw. Trzecią przesłanką do pozbawienia władzy rodzicielskiej jest rażące zaniedbanie obowiązków przez danego rodzica. Przejawia się to długotrwałym brakiem zainteresowania losem dziecka, w tym ignorowaniem jego podstawowych potrzeb, brakiem łożenia na jego utrzymanie, nadużywaniem środków odurzających w obecności małoletniego, brakiem reakcji na problemy w szkole czy też niepłaceniem zasądzonych alimentów. 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – skutki

Wspomnieliśmy już o tym kiedy można pozbawić władzy rodzicielskiej, a teraz warto przyjrzeć się skutkom takiego orzeczenia. Główną konsekwencją pozbawienia praw rodzicielskich jest brak możliwości decydowania o wychowaniu dziecka i podejmowania jakichkolwiek ustaleń dotyczących jego przyszłości. Rodzic, który zachowa swoje prawa będzie jedyną osobą, która będzie mogła decydować o sprawach małoletniego. Dotyczyć będzie to wszystkich kwestii edukacji, zdrowia czy też spędzania czasu wolnego. Rodzic z przysługującymi prawami podejmie więc decyzję o wyborze szkoły, uczęszczaniu na zajęcia dodatkowe, zapisie dziecka na religię, wyborze przychodni lekarskiej czy też leczeniu potomstwa w przypadku choroby. 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty

Niektórzy mogą myśleć, iż jednym ze skutków pozbawienia decyzyjności o swoim dziecku będzie także brak przymusu płacenia na nie alimentów. To oczywiście nieprawda – rodzic, któremu odebrano prawa rodzicielskie nadal jest zobowiązany do łożenia na swoje potomstwo. Co więcej, alimenty nie będą także niższe niż zasądzone do tej pory. Wręcz przeciwnie – sąd może zadecydować, iż rodzic, który w ogóle nie interesuje się losem swojego dziecka i nie dąży do utrzymania z nim kontaktu, powinien łożyć większą sumę na jego życie. Należy także pamiętać, iż dziecko nadal zachowuje prawo do dziedziczenia po danym rodzicu. 

Kontakt między rodzicem a dzieckiem

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem to kolejny punkt, o którym należy wspomnieć. Rodzic, któremu zostaną odebrane prawa rodzicielskie nadal może utrzymywać z dzieckiem relacje, widywać je oraz kontaktować się z nim np. telefonicznie. Warto jednak pamiętać, że w przypadku znacznych zaniedbań względem syna lub córki, sąd może zadecydować o zakazie kontaktów, by chronić małoletniego. 

Wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej? Jego autorem może być jeden z rodziców, osoba bliska dziecku, a także pracownik szkoły, w której uczy się dziecko. Oczywiście postępowanie takie może zostać rozpoczęte również z urzędu, choćby wtedy gdy sąd otrzyma stosowną informację od policji. 

Czytaj także: Jak napisać pozew o rozwód?

Kancelaria Gałązka w Lublinie świadczy usługi z zakresu m.in. prawa rodzinnego oraz prawa cywilnego