Weksel jest bardzo specyficznym instrumentem obrotu gospodarczego. Z jednej strony, jest to instrument mało znany. Niewiele osób zna dokładnie zasady obrotu z udziałem weksla, skutki jego podpisania, czy zasady zabezpieczenia swoich interesów w przypadku konieczności podpisania takiego weksla. Nadto, samo prawo wekslowe wydaje się bardzo trudne i skomplikowane dla osób niezajmujących się na co dzień tą tematyką. Niewątpliwie