Odszkodowania

Dochodzenie przez pokrzywdzonego roszczeń wynikających z przestępstwa

Wydany przez sąd w postępowaniu karnym prawomocny wyrok skazujący często nie jest satysfakcjonujący dla pokrzywdzonego. W wielu przypadkach, gdy popełnienie przez sprawcę przestępstwa powoduje dla pokrzywdzonego szkodę materialną, uszkodzenie ciała lub narusza jego dobra osobiste, pokrzywdzony ma wówczas możliwość dochodzenia odpowiednich roszczeń w procesie karnym. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
Czytaj więcej

Dochodzenie odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań jest szerokim pojęciem i obejmuje wiele możliwych roszczeń oraz zróżnicowanej ilości podstaw: odszkodowanie powypadkowe, w tym odszkodowanie związane z wypadkami przy pracy, odszkodowanie za błędy medyczne, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienie, w tym zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, za uszczerbek na zdrowiu, rentę z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Dochodzenie
Czytaj więcej

O nas

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Gałązka
ul. Tomasza Zana 1, 20-601 Lublin

© Kancelaria Gałązka - All Rights Reserved. Created by melius