Dochodzenie odszkodowań jest szerokim pojęciem i obejmuje wiele możliwych roszczeń oraz zróżnicowanej ilości podstaw: odszkodowanie powypadkowe, w tym odszkodowanie związane z wypadkami przy pracy, odszkodowanie za błędy medyczne, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienie, w tym zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, za uszczerbek na zdrowiu, rentę z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

Dochodzenie odszkodowań – co jest wymagane dla sądu i adwokata?

Tego typu sprawy wymagają przeprowadzenia określonego materiału dowodowego wykazującego zaistnienie szkody i jej wysokość lub też krzywdy i jej rozmiarów. Niezbędne jest zebranie odpowiedniej dokumentacji medycznej, jej szczegółowa analiza, a następnie odpowiednie wioski dowodowe na tej podstawie w postępowaniu sądowym. W przypadku dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej należy udowodnić bliskość relacji oraz rozmiar krzywdy doznanej na skutek utraty bliskiej osoby. W przypadku zaś odszkodowania czy zadośćuczynienia za błędy medyczne należy także wykazać związek między doznaniem uszczerbku a określonymi procedurami, czy zabiegami medycznymi. Dlatego najlepiej w takiej sprawie skorzystać z kancelarii profesjonalnie zajmującej się odszkodowaniami. Adwokaci i radcowie prawni z kancelarii udzielą pomocy w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia, czy też renty.

Odszkodowania powypadkowe Lublin

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem odszkodowań w Lublinie i województwie lubelskim, a także na terenie całej Polski. Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia na każdym etapie całego procesu, tj. od momentu zgłoszenia szkody do ewentualnego zakończenia postępowania sądowego. Wieloletnie doświadczenie i wiedza ekspercka w dziedzinie dochodzenia odszkodowań pozwalają na skuteczne dochodzenie roszczeń oraz uzyskiwanie wysokich kwot odszkodowań czy zadośćuczynień.

Masz pytania ? Skontaktuj się z naszą Kancelarią! 

W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie często wchodzą w grę wysokie kwoty, dlatego na etapie sądowym warto zadbać o złożenie odpowiedniego wniosku w celu uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, takie zwolnienie można uzyskać w całości lub w części. Konieczne jest jednak zaistnienie określonych powodów uzasadniających takie zwolnienie, a także załączenie przewidzianego prawem oświadczenia.

W tego typu sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia należy prawidłowo ocenić kwotę, jaką można dochodzić za określony uszczerbek na zdrowiu. Trzeba także pilnować kwestii możliwego przedawnienia roszczeń, które chcemy dochodzić i ewentualnie doprowadzenia do przerwania biegu przedawnienia jeszcze przed wszczęciem właściwego postępowania sądowego.

Lublin – adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 3 lutego 2019 r.