Jak napisać pozew o rozwód i jakie powinien zawierać elementy?

To zależy od sytuacji małżonków, którzy zamierzają się rozwieść. Przede wszystkim należy określić, czy chcemy kierować do sądupozew o rozwód bez orzekania o winie stron w rozkładzie pożycia, czy też z orzekaniem winy drugiej strony (lub obu stron).

Szereg elementów pozwu rozwodowego zależy od tego, czy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci. Należy bowiem określić wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy jednym z małżonków, określić wysokość alimentów na dziecko, jakiej będziemy żądać, a także wskazać zakres kontaktów, jakie dziecko powinno mieć z drugim rodzicem. Można też nie orzekać o kontaktach na etapie pozwu o rozwód.

Masz pytania ? Skontaktuj się z naszą Kancelarią!

Co powinno zawierać uzasadnienie pozwu o rozwód?

Jeśli chodzi o uzasadnienie pozwu o rozwód, to trzeba przedstawić w nim opis sytuacji stron i uzasadnienie wskazywanych w pierwszej części pozwu żądań. Trzeba opisać i poprzeć dowodami fakt rozkładu pożycia stron, jego trwałości i zupełności. Następnie, w zależności od kierowanych wniosków, trzeba określić potrzeby dziecka, a także możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica, od którego będziemy żądać alimentów.

Można też, zależnie od prezentowanego stanowiska, żądać alimentów na siebie od drugiego współmałżonka.

Należy też pamiętać o wskazaniu dowodów, które chcemy przedstawić w sprawie oraz załączeniu do pozwu dowodów z dokumentów. Będą tutaj wchodziły w grę zeznania świadków, zdjęcia, faktury, a także inne dowody, zależnie od potrzeb sprawy.

Formalności związane ze złożeniem pozwu rozwodowego 

Pozew rozwodowy opłacamy kwotą 600 zł, a dowód opłaty załączamy do pozwu. Do sądu składamy pozew o rozwód w 2 egzemplarzach, ponieważ drugi egzemplarz sąd wyśle stronie przeciwnej.

Jest to tylko ogólny wzór pozwu rozwodowego, ponieważ należy wszystkie elementy szczegółowo dopasować zależnie od potrzeb sprawy i od żądań, które chcemy zawrzeć.

Warto także zwrócić uwagę, iż napisanie pozwu rozwodowego, czy też prowadzenie sprawy o rozwód warto powierzyć doświadczonemu i kompetentnemu adwokatowi zajmującemu się sprawami rozwodowymi. Kancelaria Gałązka świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego na terenie Lublina i okolic.

Lublin – adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 22 stycznia 2019 r.