Weksel jest bardzo specyficznym instrumentem obrotu gospodarczego. Z jednej strony, jest to instrument mało znany. Niewiele osób zna dokładnie zasady obrotu z udziałem weksla, skutki jego podpisania, czy zasady zabezpieczenia swoich interesów w przypadku konieczności podpisania takiego weksla. Nadto, samo prawo wekslowe wydaje się bardzo trudne i skomplikowane dla osób niezajmujących się na co dzień tą tematyką. Niewątpliwie takie terminy prawa wekslowego jak: aval, indos, trasat, remitent, brzmią obco i skomplikowanie.

Z drugiej strony, weksel jest dość często wykorzystywany dla zabezpieczenia interesów jednej ze stron w przypadku np. udzielania pożyczki, dotacji.

Przy podpisywaniu weksla należy być tym bardziej ostrożnym, im mniej godny zaufania jest podmiot, któremu mamy udzielić tej formy zabezpieczenia. Czasem podpisanie weksla wydaje się wręcz koniecznością, gdy wymaga tego, np. bank udzielający kredytu lub instytucja udzielająca dotacji. Nigdy jednak nie zapominajmy o zabezpieczeniu swoich interesów w takich sytuacjach.

Na co należy przede wszystkim zwrócić uwagę przed podpisaniem weksla

  • zadbajmy o to, aby obok weksla została podpisana tzw. umowa wekslowa (deklaracja wekslowa);
  • w umowie/deklaracji wekslowej konieczne jest dokładne określenie warunków uzupełnienia weksla i określenia wysokości kwoty, o którą weksel może być uzupełniony, a także kiedy i w jaki sposób weksel ma być zwrócony;
  • zadbajmy również o to, aby otrzymać egzemplarz podpisanej przez obydwie strony umowy/deklaracji wekslowej oraz kopię podpisanego weksla;
  • w miarę możliwości wprowadźmy korzystne dla nas klauzule na wekslu, np. klauzulę nie na zlecenie.

Jednakże wobec skomplikowania materii wekslowej zalecam, aby przed podpisaniem weksla uzyskać kopię weksla oraz deklaracji wekslowej i skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, co pozwoli na znacznie lepsze zabezpieczenie naszych interesów.

Sprawdź również nasze porady prawne online