Co należy zrobić przed rozpoczęciem działu spadku?

Aby móc przeprowadzić dział spadku należy w pierwszej kolejności dokonać stwierdzenia nabycia spadku po danej osobie w postępowaniu sądowym, ewentualnie dokonać aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza (co nie w każdym przypadku będzie możliwe).

Następnie należy ustalić, co będzie wchodzić w skład majątku spadkowego po zmarłej osobie.

Jakie są formy działu spadku?

Dział spadku może nastąpić na mocy umowy między spadkobiercami lub na skutek postępowania sądowego. Umowny dział spadku będzie możliwy tylko w przypadku zgodnego ustalenia między spadkobiercami składu majątku spadkowego, jego wartości sposobu podziału. Jeżeli natomiast zaistnieje spór dotyczący podziału spadku, jego przeprowadzenie będzie możliwe jedynie w postępowaniu sądowym.

Jakie są sposoby podziału majątku spadkowego?

Są trzy podstawowe sposoby podziału majątku wspólnego. Pierwszy sposób – podział fizyczny – składnik majątku spadkowego ulega podziałowi między spadkobierców, np. działka zostaje podzielona na dwie części i wskutek tego powstają dwie nowe działki w wyniku podziału. Drugi sposób – jeden ze spadkobierców otrzymuje dany składnik majątku spadkowego (np. mieszkanie) z obowiązkiem spłaty pieniężnej innego spadkobiercy czy spadkobierców. Trzeci sposób – tzw. sprzedaż licytacyjna składnika majątku spadkowego w trakcie postępowania o dział spadku. Wówczas dany składnik majątku zostaje sprzedany w toku postępowania, a spadkobiercy otrzymują odpowiadający im udział w majątku w kwocie pochodzącej ze sprzedaży.

Czytaj także: Czy można podważyć testament notarialny?

Jaki jest czas trwania sprawy o dział spadku?

Nie jest możliwe dokładne określenie czasu trwania takiego postępowania, ponieważ zależy to od wielu czynników, jak: ilość składników majątku spadkowego, liczba spadkobierców dzielących spadek, stopień skomplikowania sprawy na skutek, np. rozliczania nakładów dokonanych na majątek spadkowy, czy badania przez biegłego możliwości podziału fizycznego danego składnika majątku.

Sprawy o dział spadku mogą być bardzo skomplikowane i złożone, w szczególności jeżeli występuje duży spór między spadkobiercami, a w sprawie występuje wiele składników takiego majątku spadkowego o dużej wartości (działki, budynku, mieszkania, samochody, oszczędności). Dodatkowo sprawę mogą komplikować inne, występujące czasem w tego typu sprawach, wzajemne rozliczenia, jak np. rozliczenie nakładów poniesionych na majątek spadkowy, zaliczenie darowizn dokonanych przez spadkodawcę na jednego ze spadkobierców.

Czytaj także: Zgłoszenie nabycia spadku do Urzędu Skarbowego

Lublin – adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 19 sierpnia 2021 r.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego.