Blog

Dowody w sprawie rozwodowej

Jakie dowody są możliwe w sprawie rozwodowej? Dowody w sprawie rozwodowej, można ogólnie podzielić na dowody z: dokumentów, przesłuchania świadków i stron, opinii biegłych, a także innych dowodów. W postępowaniu rozwodowym wykorzystywane są dowody z każdej z przedstawionych grup dowodów. W każdej sprawie rozwodowej przesłuchiwane są strony procesu, a także najczęściej świadkowie. Jakie są dowody w sprawie rozwodowej? Jakie dowody należy przedstawić w sprawie
Czytaj więcej

Koronawirus. Świadczenia oraz ulgi dla samozatrudnionych

W związku z obecną sytuacją gospodarczą w Polsce, na mocy rozwiązań przewidzianych w kolejnych tzw. tarczach antykryzysowych, wprowadzono szereg rozwiązań, mających na celu pomoc jednoosobowym przedsiębiorstwom w czasie pandemii: Dodać należy, iż sytuacja prawna ulega ciągłej zmianie. Planowane są kolejne zmiany w prawie, tzw. tarcze 3.0 i 4.0, które mogą zmodyfikować powyższe rozwiązania oraz wprowadzić nowe. Koronawirus. Świadczenia oraz ulgi dla samozatrudnionych Lublin
Czytaj więcej

Koronawirus. Co nam teraz wolno, a czego nie. Prawnik pomaga

Już kolejny tydzień, kiedy sytuację w Polsce odmienia Koronawirus. Co nam teraz wolno? Prawnik odpowiada na najczęstsze pytania związane z luzowaniem zakazów i innymi tematami. Co wolno od 20 kwietnia, a czego nie? Jak wygląda rozwód w czasie pandemii ? O kolejnych krokach, które wprowadza rząd, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce, poinformowano Nas wszystkich. Koronawirus sprawił, że prawnicy z wielu
Czytaj więcej

Statystyka rozwodów w Lublinie, a rozwód w Świdniku

Raport GUS o małżeństwie w woj. lubelskim mówi, że jego mieszkańcy są na piątym miejscu w kraju pod względem częstości występowania rozwodów. Z danych zebranych w połowie 2019 roku wynika też, że w woj. lubelskim rozwiodło się 3119 małżeństw, a ślub wzięło 10 509 par. Lublin ma znacznie mniej mieszkańców niż Warszawa, dlatego warto się przyjrzeć poniższej tabeli. Najczęściej ślub biorą pary
Czytaj więcej

Kancelaria Adwokacka Lublin

Nowelizacja wprowadziła do kodeksu cywilnego art. 117 k.c. $1 – stanowiący, że w wyjątkowych przypadkach sąd ma możliwość, po rozważeniu interesów stron, nieuwzględnienia upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względu słuszności. Kancelaria Adwokacka w Lublinie – Jak poznać, czy adwokat jest dobry? Pierwsze wrażenie zawsze jest najważniejsze. Jeżeli adwokaci Lublin nam się nie
Czytaj więcej

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta

Kwestie związane z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez zwierzęta reguluje art. 431 Kodeksu cywilnego. Jak stanowi § 1 tego przepisu kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą
Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o komornikach i kosztach komorniczych

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy w ustawie o komornikach i kosztach komorniczych, które wprowadziły wiele zmian mających na celu zwiększenie kontroli nad działaniami komorników i zwiększenie zaufania publicznego do komorników. Zwiększony nadzór – aktualizacja ustawy o komornikach sądowych  Nowa ustawa o komornikach sądowych zwiększa nadzór ministra sprawiedliwości nad komornikami. W ramach postępowania administracyjnego będzie on uprawniony, aby z urzędu
Czytaj więcej

Dochodzenie roszczeń związanych z bezpodstawnym wzbogaceniem

Roszczenia wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia są jednym z podstawowych instrumentów ochrony podmiotów prawa cywilnego przed niekorzystnymi zmianami majątkowymi. Jako przesłanki powstania zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w literaturze przedmiotu wskazuje się: zubożenie, wzbogacenie rozumiane jako uzyskanie korzyści majątkowej, związek pomiędzy wzbogaceniem a zubożeniem oraz brak podstawy prawnej wzbogacenia. Czym jest bezpodstawne wzbogacenie? Przyjmuje się, że korzyścią majątkową jest każde zwiększenie aktywów, tj.
Czytaj więcej

Prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Z powyższego wynika wzajemny charakter tej umowy, ponieważ świadczenie sprzedawcy polegające na przeniesieniu na kupującego własności rzeczy jest odpowiednikiem świadczenia nabywcy przejawiającego się w zapłacie ceny. Jak już wskazano, obowiązkiem sprzedawcy jest wydanie rzeczy. Zgodnie
Czytaj więcej

O nas

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Gałązka
ul. Tomasza Zana 1, 20-601 Lublin

© Kancelaria Gałązka - All Rights Reserved. Created by melius