Wyrok TK z 24 listopada 2016 r. zmienił w jednej chwili sytuację kierowców o 180 stopni. Wcześniej, w szczególności po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r., sygn. II PZP 1/14, potwierdzonej następnie również uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2014 r., I PZP 3/14, roszczenia kierowców były uznawane za zasadne i często zasądzano na ich rzecz znaczne kwoty. Obecnie