Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Po śmierci osoby, po której dziedziczymy, należy przeprowadzić formalności spadkowe, żeby uzyskać w dalszej kolejności prawo do majątku spadkowego lub jego części.

Żeby zainicjować postępowanie sądowe należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek ten opłaca się kwotą 50 zł za każdą osobę, po której będzie następować dziedziczenie oraz 5 zł za wpis do Rejestru Spadkowego.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każdy ze spadkobierców osoby zmarłej. W pewnych przypadkach wniosek taki mogą złożyć także inne osoby, które posiadają tzw. interes prawny w złożeniu takiego wniosku.

Do złożenia takiego wniosku należy też zgromadzić odpowiednie akty z urzędu stanu cywilnego. Przede wszystkim chodzi o akt zgonu osoby, po której wnioskujemy o dziedziczenie, a nadto akt urodzenia wnioskodawcy. Jednakże w przypadku innych osób, które wskazuje się jako uczestników postępowania, należy również załączyć ich aktu urodzenia, ewentualnie akty małżeństwa i aktu zgonu.

 Jak wypełnić wniosek o nabycie spadku?

We wniosku należy wskazać, na jakiej podstawie następuje dziedziczenie – czy na podstawie testamentu, czy też na podstawie ustawy. Jeżeli dziedziczenie następuje na podstawie testamentu, należy załączyć oryginał testamentu, jeżeli wnioskodawca jest w jego posiadaniu lub osobę, u której testament się znajduje według wiedzy wnioskodawcy.

Należy też podać, kto dziedziczy po zmarłym spadkodawcy – imiona, nazwiska i adresy wszystkich, którzy dziedziczą. Jeżeli jest to dziedziczenie ustawowe, w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci wraz ze współmałżonkiem. Jeżeli tych osób nie ma, należy wskazać osoby, które dziedziczą w dalszej kolejności na podstawie ustawy, tj. Kodeksu cywilnego.

Nie istnieje jeden wzór odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wszystko zależy od treści wniosku i naszego stanowiska w sprawie. Adwokat może przygotować odpowiednią odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, poznając szczegóły danej sprawy.

W jakim mieście złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

To, czy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku złożymy w sądzie w Lublinie, Warszawie, Krakowie, Łodzi, czy innym mieście, zależy od tego, w jakim mieście mieszkała osoba, po której dziedziczymy w okresie przed śmiercią. Następnie należy znaleźć właściwy sąd rejonowy w tym mieście.

Lublin – adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 5 lipca 2020 r.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego