Jakie dowody są możliwe w sprawie rozwodowej?

Dowody w sprawie rozwodowej, można ogólnie podzielić na dowody z: dokumentów, przesłuchania świadków i stron, opinii biegłych, a także innych dowodów.

W postępowaniu rozwodowym wykorzystywane są dowody z każdej z przedstawionych grup dowodów. W każdej sprawie rozwodowej przesłuchiwane są strony procesu, a także najczęściej świadkowie. Jakie są dowody w sprawie rozwodowej?

Jakie dowody należy przedstawić w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie?

Przy skomplikowanych sprawach lub sprawach z orzekaniem o winie stron, należy wnioskować o przesłuchanie kilku świadków, którzy będą mieli wiedzę co do powodów winy drugiego małżonka.

Gdy dochodzi do sporu w zakresie władzy rodzicielskiej lub miejsca zamieszkania dzieci stron, najczęściej sąd dopuszcza dowód zopiniiopiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (tzw. OZSS).

Praktycznie w każdej sprawie rozwodowej przedstawiane są dowody z dokumentów, urzędowych i prywatnych. Mogą to być różnego rodzaju zaświadczenia lekarskie obrazujące stan zdrowia stron lub ich dzieci, umowy, faktury, potwierdzenia przelewów, wyciągi z rachunków bankowych, składane w różnych sytuacjach, w tym do wykazania określonych wydatków, dochodów i zarobków stron.

Istnieją też tzw. inne środki dowodowe. Do tej grupy zaliczamy m. in. zapisy obrazu lub dźwięku, wydruki czy tzw. screeny z portali, komunikatorów, stron internetowych, zdjęcia. Możliwości są tutaj bardzo rozlegle i w niektórych sprawach bardzo przydatne.

Czy jest możliwy rozwód z orzeczeniem o winie bez przesłuchiwania świadków i jakie są ich prawa?

Przesłuchanie świadków mających wiedzę co do podstaw winy drugiego małżonka, np. jego zdrady, znacznie zwiększa szansę na osiągnięcie korzystnego rozstrzygnięcia w tym zakresie. Dlatego, mimo iż hipotetycznie możliwe jest orzeczenie o winie współmałżonka bez przesłuchania świadków w tym zakresie, zalecane jest przesłuchanie świadków w takiej sprawie.

W celu opracowania odpowiedniej i indywidualnej strategii do sprawy, obejmującej również strategię dowodową, zapraszamy do skorzystania z pomocy adwokata mającego duże doświadczenie w sprawach rozwodowych i rodzinnych. W zakresie porady prawnej dotyczącej rozwodu możliwa jest również pomoc prawna online.

Sprawdź także spory sądowe i pozasądowe

Lublin – adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 25 maja 2020 r.