Procedura rozwodowa, czyli jak uzyskać rozwód?

Procedurę rozwodowa należy rozpocząć od sporządzenia pozwu i zebrania dowodów: dokumenty, świadkowie, dowody z opinii biegłych, innego rodzaju dowody.

Następnie przygotowany pozew z opisem sytuacji i podstaw rozwodowych, opłacony oraz z załączonymi dowodami należy złożyć we właściwym sądzie. Potem należy czekać na reakcję sądu.

Jak przebiega sprawa rozwodowa w sądzie?

Na rozprawie rozwodowej sąd odbierze od stron stanowiska w sprawie. Potem sąd przesłucha małżonków na wszelkie istotne okoliczności sprawy, czyli przyczyny rozkładu pożycia, ewentualnie, kto i dlaczego jest winny rozkładowi pożycia, a także inne istotne elementy, dotyczące małoletnich dzieci. Rozprawa może być jedna, a może być ich kilka lub więcej, przy skomplikowanych rozwodach. Sąd na kolejnych rozprawach będzie odbierał zeznania świadków. Mogą też być przeprowadzane inne dowody, jak opinie biegłych.

Ile trwa postępowanie rozwodowe?

Postępowanie rozwodowe może trwać, poczynając od złożenia pozwu, kilka miesięcy (2-3), natomiast przy skomplikowanych rozwodach z wieloma spornymi sprawami, postępowanie może trwać kilka lat.

Ile kosztuje rozwód? Jakie koszty ponoszą strony?

Podstawowym kosztem jest koszt opłaty od pozwu, który wynosi 600 zł. Ponadto, mogą być opłaty na biegłych sądowych, jeżeli tacy będą dopuszczeni w sprawie: od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Ponadto, kosztem są koszty reprezentacji przez adwokata w sprawie. Tutaj koszty są zróżnicowane, zależne od rodzaju sprawy (bez winy, z orzekaniem o winie), stopnia skomplikowania i innych czynników, które będą podlegać ocenie adwokata. Czytaj też: Rozwód z orzekaniem o winie a rozwód bez orzekania o winie stron

Lublin – adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 10 sierpnia 2020 r.