Sprawa rozwodowa może toczyć się z orzekaniem o winie stron w rozkładzie pożycia lub bez orzeczenia o winie stron. Jeżeli któraś ze stron procesu będzie wnioskować o orzeczenie winy drugiego małżonka, sąd będzie oceniał winę małżonka w rozkładzie pożycia.

Jakie są skutki rozwodu z orzeczeniem o winie?

Orzeczenie winy małżonka w rozkładzie pożycia stron może mieć wpływ na orzeczenie alimentów na rzecz drugiego małżonka, jeżeli na skutek rozwodu jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu. Ponadto, orzeczenie o winie strony w rozkładzie pożycia, po uprawomocnieniu wyroku, nie można już zmienić w żadnym innym postępowaniu, w przeciwieństwie do innych elementów wyroku rozwodowego (jak alimenty, kontakty z dzieckiem, miejsce zamieszkania dziecka). Orzeczenie winy małżonka w rozkładzie pożycia nie ma natomiast bezpośredniego przełożenia na kwestię ustalenia miejsca zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców, czy kwestię podziału majątku stron.

Pytania na sprawie rozwodowej bez orzekania o winie

sprawie rozwodowej, w której sąd nie orzeka o winie strony w rozkładzie pożycia, pytania na rozprawie lub rozprawach w sprawie będą dotyczyć podstawowych kwestii, jak powodów rozkładu pożycia stron, braku występowania między nimi więzi fizycznych, gospodarczych i duchowych, czy też braku szkody dla małoletniego dziecka poprzez orzeczenie rozwodu stron.

Jakie pytania padną podczas rozwodu z orzekaniem o winie?

W sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie strony w rozkładzie pożycia, pytania sądu będą bardziej szczegółowe i dociekliwe. Będą dotyczyć szczegółowo podawanych przez strony przyczyn rozkładu pożycia, np. nieprawidłowych zachowań małżonka wobec drugiego małżonka, zdrady małżeńskiej, nieprawidłowości w zakresie zajmowania się dzieckiem stron, ewentualnych problemów małżonka, np. alkoholowych, hazardowych, problemów z prawem, ze zdrowiem. Wszystko zależy od tego, jakie przyczyny zawinienia zostaną podane przez małżonka czy małżonków.

Lublin – adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 17 sierpnia 2020 r.

Oferujemy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego.

Czytaj także: Procedura rozwodowaDowody w sprawie rozwodowej