Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy w ustawie o komornikach i kosztach komorniczych, które wprowadziły wiele zmian mających na celu zwiększenie kontroli nad działaniami komorników i zwiększenie zaufania publicznego do komorników.

Zwiększony nadzór – aktualizacja ustawy o komornikach sądowych 

Nowa ustawa o komornikach sądowych zwiększa nadzór ministra sprawiedliwości nad komornikami. W ramach postępowania administracyjnego będzie on uprawniony, aby z urzędu podejmować działania prowadzące do zawieszenia komornika w czynnościach lub nawet usunięcia komornika z zajmowanego stanowiska.

Zwiększony został także nadzór prezesów sądów rejonowych nad funkcjonowaniem komorników. Ustawa daje prezesom sądów rejonowych uprawnienia do odsunięcia komornika od wykonywanych czynności na 30 dni i wnioskowania, bezpośrednio do ministra sprawiedliwości, o odwołanie komornika ze stanowiska.

Zmiany w ustawie o komornikach sądowych wprowadzają również obowiązek nagrywania przez komorników przeprowadzanych czynności egzekucyjnych. Ma to związek z licznymi skargami dotyczącymi sposobu przeprowadzania przez komorników czynności. Nagrania te mają na celu możliwość odtworzenia rzeczywistego przebiegu czynności. Szczególnie przydatne to będzie w razie ewentualnej skargi na komornika.

Komornik będzie też zobowiązany do wręczenia dłużnikowi formularza skargi.

Zgodnie z nową ustawą, przy przymusowym otwarciu mieszkania przez komornika oraz przy jego przeszukiwaniu, asystować musi Policja.

Doprecyzowanie ruchomości niepodlegających zajęciu

Aktualizacja ustawy o komornikach sądowych precyzyjnie określa też ruchomości, które nie podlegają zajęciu. Do tej pory komornicy określali które przedmioty zajmują, co niejednokrotnie prowadziło do pozbawienia kogoś rzeczy niezbędnej do codziennej egzystencji. Chodzi o takie przedmioty i urządzenia domowe, jak lodówka, pralka, odkurzacz, łóżko czy kuchenka – a więc przedmiotów użytku codziennego.

Ustawa o kosztach komorniczych zmienia także wysokość opłat egzekucyjnych. Wysokość opłat minimalnych, maksymalnych i stałych ma być określona kwotowo. Najniższa opłata wynosi 150 zł, a maksymalna nie może przekraczać 50 000 zł.

Natomiast w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych przyjęto jednolitą stawkę opłaty, wynoszącą 10 proc. egzekwowanego roszczenia (do tej pory 15 proc. i 8 proc.).

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w tym zakresie – sprawdź ofertę Kancelaria Adwokacka w Lublinie!

Lublin – Adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 4 września 2019 r.