Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Jeżeli koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. 

czytaj więcej…