W 2018 r. Sąd Najwyższy wydał bardzo ważne orzeczenie, które ma duży wpływ na możliwość dochodzenia określonych kwot pieniężnych przez osoby bliskie osobom poważnie poszkodowanym na skutek wypadków.

Regulacje dotyczące zadośćuczynienie dla bliskich osób poszkodowanych

Sąd Najwyższy uznał, że do naruszenia dóbr osobistych osoby bliskiej poszkodowanemu dochodzi także w przypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu, który nie doprowadził do utraty życia. Zdaniem Sądu Najwyższego, „trwały stan śpiączki pourazowej lub wegetatywny, czy też związany z uszkodzeniem mózgu albo poważnym i nieodwracalnym rozstrojem zdrowia jest podobny w zakresie skutków zerwania więzi do śmierci osoby bliskiej”. Należy zatem stwierdzić, że nie każde naruszenie dobra osobistego, jakim jest więź bliskości i więź emocjonalna, uzasadnia przyznanie zadośćuczynienia dla bliskich, lecz jego zasądzenie dotyczy przypadków głębokiego upośledzenia funkcji życiowych wskutek ciężkiego, nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu, wyłączającego możliwość utrzymywania więzi z poszkodowanym. Cierpienie, jakich w wyniku tego doznają osoby najbliższe jest dojmujące w dłuższym czasie, a poczucie bezsilności i brak nadziei są nie mniejsze niż w przypadku śmierci poszkodowanego.

Jak zasądzić zadośćuczynienie dla osób najbliższych

Dla zasądzenia zadośćuczynienia dla bliskich i wyznaczenia granicy odpowiedzialności sprawcy konieczne jest ustalenie, że naruszenie więzi emocjonalnej i rodzinnej odnosi się do trwałej, rzeczywiście występującej bliskości pomiędzy poszkodowanym a osobą najbliższą. Naruszenie więzi, zdaniem Sądu Najwyższego, musi polegać na faktycznym wyłączeniu możliwości jej nawiązania i utrzymywania, w konsekwencji czego osoba najbliższa doznała dotkliwej i stałej krzywdy, porównywalnej do utraty osoby bliskiej.

Tym samym, możliwe jest dochodzenie określonej kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia przez osobą bliską osobie, która doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu. Przy tego typu sprawach, ze względu na konieczność odpowiedniego wykazania krzywdy w postępowaniu sądowym oraz jej rozmiaru, wskazana jest pomoc adwokata i usługi prawne.

Lublin – Adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 30 września 2018 r.