Jeżeli przydarzył Ci się wypadek, np. komunikacyjny, gdzie Ty, bądź osoba Ci bliska doznały obrażeń, bądź ktoś bliski zginął w wyniku takiego zdarzenia, możliwe jest dochodzenia określonych kwot, czasem bardzo wysokich, tytułem odszkodowania bądź zadośćuczynienia za cierpienie i krzywdę (są też innego rodzaju roszczenia, dla uproszczenia pominięte w niniejszym artykule).

Zadośćuczynienia i odszkodowania – do kogo się zwrócić o pomoc?

Jako że tego typu sprawy potrafią być bardzo skomplikowane, a firmy ubezpieczeniowe najczęściej odmawiają wypłaty świadczeń lub wypłacają je w znacznie zaniżonych kwotach, warto znaleźć profesjonalnego i doświadczonego pełnomocnika, który pomoże Ci w uzyskaniu odszkodowania i będzie Cię reprezentował przed ubezpieczycielem, a następnie w większości przypadków także przed sądem.

Można w takim przypadku skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, kancelarii radcy prawnego lub też kancelarii odszkodowawczej.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kancelarii? 

Przede wszystkim, ważne jest, aby kancelaria, która zajmie się sprawą Klienta, miała duże doświadczenie w tego typu sprawach, które pozwoli, np. na odpowiednią wycenę roszczenia, czy też zgłoszenie właściwych dowodów w toku postępowania sądowego. Adwokaci i radcowie prawni mają szereg lat zdobywania doświadczenia zawodowego oraz zdawania szeregu bardzo trudnych egzaminów. Natomiast kancelarię odszkodowawczą może założyć praktycznie każdy, gdyż nie trzeba mieć do tego typu działalności ani prawniczego wykształcenia zawodowego, ani doświadczenia prawniczego.

Następną istotną informacją jest fakt, iż w postępowaniu sądowym mogą nas reprezentować tzw. fachowi pełnomocnicy, czyli adwokaci lub radcowie prawni. Dlatego też kancelarie odszkodowawcze i tak są zmuszone na etapie postępowania sądowego korzystać z pomocy adwokatów i radców prawnych. Powoduje to, iż naszą sprawą w sądzie nie zajmie się osoba, której powierzyliśmy sprawę i z którą podpisaliśmy umowę, a często nieznany wcześniej Klientowi adwokat czy radca prawny współpracujący z daną kancelarią odszkodowawczą. Często wpływa to na wyższą prowizję za sprawę dla kancelarii odszkodowawczej, która musi też rozliczyć się ze współpracującym fachowym pełnomocnikiem.

Wybierz kancelarię lub prawnika ze swojego regionu

Warto powierzyć prowadzenie sprawy lokalnej kancelarii, która zna specyfikę prowadzenia postępowań przed konkretnym sądem, wie, jakiej wysokości roszczenia można zgłaszać. Często bowiem jest tak, iż Klient powierza sprawę kancelarii odszkodowawczej z drugiego końca Polski. W takim przypadku kancelarie prowadzą postępowanie sądowe często w oderwaniu od znajomości realiów lokalnego orzecznictwa.

Zawsze należy także dokładnie przeczytać i przeanalizować umowę z kancelarią przed jej podpisaniem. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wysokość prowizji, którą kancelaria otrzyma za prowadzenie sprawy (m.in. czy kwota jest określona z podatkiem VAT, czy bez; czy wskazano prowizję od kwoty dochodzonej, czy od kwoty uzyskanej itp.), a także inne istotne postanowienia umowy, jak możliwość rozwiązania umowy; terminy i sposób rozliczeń, itp.

Kancelaria Gałązka w Lublinie ma duże doświadczenie w zakresie tego typu spraw i oferuje pomoc prawną w zakresie uzyskiwania odszkodowania.